DTKs vision, mission og værdier

Print sidenSend til en ven
Print sidenSend til en ven

Vision - Mission - Værdier

Vision

DTK’s vision er at levere transportløsninger til både direkte kunder og til transportkolleger og speditører. Vi ønsker at være et klart brand, konkurrencedygtig samt et pålideligt led i logistikkæden.

 

Mission

DTK udfører internationale transporter af høj kvalitet samt udfører lager- og logistikopgaver i tilknytning hertil således, at vi kan levere samlede løsninger til vore kunder.

 

Værdier

De værdier, som er grundlaget for vort arbejde, har vi sammenfattet i en VÆKST-model. Dels står de enkelte bogstaver i ordet VÆKST for en grundlæggende værdi hos os, dels er ordet VÆKST i sig selv det grundlag vi arbejder for. Både for os og for vore kunder.

 

VÆKST står for Vindermentalitet, Ærlighed, Købmandskab, Stolthed og Teamplay. For hvert bogstav knytter der sig en række udsagn, som kendetegner vor dagligdag:

 

 

   Vindermentalitet    Ærlighed    Købmandskab    Stolthed    Teamplay
 • Vi har en synlig
  ledelse.
 •  Vi arbejder efter
  fælles mål.
 •  Vi udviser kampånd.
 •  Vi er dedikerede på
  vore daglige
  opgaver.
 •  Vi arbejder
  løsningsorienteret.
 •  Vi udvikler løsninger
  i teams.
 •  Vi er forandringsparate.
 •  Vi er ansvarsbevidste
  på vore
  kunder og
  egne vegne.
 •  Vi leverer kvalitet i
  vore løsninger.
 • Vi siger hvad vi gør, og
  gør det vi siger.
 •  Vi er ærlige over for
  vore kunder og
  samarbejdspartnere.
 •  Vi holder vore
  aftaler – ellers
  fortæller vi, hvorfor
  vi ikke kan.
 • Vi er åbne overfor
  alternativer.
 • Vi ved, at nye løsninger
  kræver nye tanker.
 • Vi tænker  konsekvenser:
  Når jeg gør A betyder
  det B for min kollega,
  for kunden, for …
 • Vi kan gøre en god
  forretning, hvor begge
  parter kan være
  tilfredse.

 

 • Vi glædes over
  positiv feedback
  fra vore kunder.
 • Vi er engagerede.
 • Vi  giver og
  modtager ros.
 • Vi evaluerer på vore
  præstationer.
 • Vi tager over for
  hinanden.
 •  Vi informerer og
  kommunikerer.
 •  Vi samarbejder og
  beder hinanden
  om hjælp.
 •  Vi bruger hinandens
  kompetencer.
 •  Vi udviser omsorg
  for hinanden.
 •  Vi er bevidste om, at
  ingen kæde er stærkere
  end det svageste led.